Aanvulling opening aanstaande maandag 8 juni

Aanvulling opening aanstaande maandag 8 juni

Zaterdag 6 juni 2020

Beste ouders / verzorgers van de Bernardusschool

Op 20 mei werd de volledige heropening van onze basisscholen aangekondigd en op 2 juni werd dit definitief vastgesteld.

U heeft reeds informatie gekregen over de schooltijden zoals we die willen hanteren en die een aansluiting maken met het continurooster wat we volgend schooljaar gaan draaien.

De PO -raad heeft  een protocol “volledig openen basisonderwijs” ingericht, met hierin de richtlijnen van het RIVM en aanwijzingen die voor onze scholen van toepassing zijn. Deze richtlijnen zijn op onze website gepubliceerd en wijken haast niet af van het eerder gepubliceerde protocol van 11 mei.

Dat betekent dan ook dat de opening van onze school nog steeds gebonden is aan strenge voorwaarden en maatregelen. Er is geen sprake van een versoepeling en ondanks dat we zien dat in veel situaties men het gevoel heeft dat we weer naar het “normaal” terug kunnen gaan, willen we hier benadrukken dat we ons zoveel mogelijk proberen te houden aan de afspraken.

Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op de scholen in het basisonderwijs:

1.  Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.

2.  Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

3.  Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.

4.  Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.

 5.  Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school (we verzamelen vanaf 08.15 uur in de bekende vakken, gaan dan om 08.20 uur naar binnen zodat de lessen om 08.25 uur kunnen beginnen. )

6.  De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.

7.  Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.

8.  Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de opvang die de school verzorgt tussen 14.30 en 15.30 en daarna naar huis of de BSO.

Voor nadere richtlijnen verwijzen we u naar de gepubliceerde protocollen op de website bij downloads.

Alle leerlingen komen iedere dag naar school.

Hierdoor komt het onderwijs op afstand te vervallen. Iedereen die een Chromebook van school thuis heeft, levert deze maandag 8 juni weer in bij de leerkracht. 

Alle groepen krijgen onderwijs van de eigen leerkracht(en),tenzij er sprake is van ziekte of corona gerelateerde klachten. Indien mogelijk zal er gezorgd worden voor vervanging.

Mocht er echt geen vervanger beschikbaar zijn, dan kan het zijn dat de kinderen niet naar school toe kunnen.

(indien de leerkracht wel in staat is om thuis te werken ,maar niet naar school mag komen , kan het zijn dat we onderwijs op afstand organiseren indien de leerkracht daartoe in staat is.)  .

Gymlessen vallen weer helemaal onder schooltijd.  

Wanneer blijf je thuis?

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

•Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis.

•Leerlingen waarvan één of meerdere gezinsleden koorts en/of een verkoudheid hebben.

Onder corona gerelateerde klachten verstaan wij:

• Verkoudheid.

• Niezen.

• Hoesten.

• Keelpijn.

• Moeilijk ademen.

• Koorts.

Kinderen mogen pas weer naar school komen wanneer zij 24 uur klachtenvrij zijn. Bij koorts (vanaf 38 graden) bij één of meerdere gezinsleden blijft uw kind(eren) thuis. Indien uw kind(eren) klachten op school vertonen, zullen wij u bellen en verwachten wij dat u uw kind(eren) z.s.m. komt ophalen

Heeft uw kind hooikoorts of een andere reden, waardoor hij/zij bovenstaande klachten vertoont, dan vragen we u om contact op te nemen met de huisarts

Communicatie:

De leerkrachten zullen u via de app of mail nader informeren indien nodig en de algemene informatie is te vinden op onze website onder downloads.

Tot slot willen we vermelden dat we voor de leerlingen en leerkrachten blij zijn dat we weer les kunnen geven aan “alle” leerlingen op dezelfde tijdstippen. We gaan ervoor zorgen, dat we in deze laatste fase van het jaar weer lekker samen kunnen leren en plezier maken. Wij danken u voor uw medewerking, geduld en begrip in de afgelopen periode.

Mocht u nog dringende vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met:

John Meeuwissen, johnmeeuwissen@hetgroenelint.nl, 0638917000


Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl