Protocollen covid 19

Protocollen covid 19

Vrijdag 19 juni 2020

Dag allemaal

Gisterenmiddag is de zoveelste wijziging door het RIVM kenbaar gemaakt. De school heeft in de afgelopen periode contact gehad met de GGD om duidelijkheid te krijgen over de snel op elkaar volgende richtlijnen omdat dit op sommige onderdelen veel vragen opriep. De school volgt het protocol van de PO- raad die ook op onze website is gepubliceerd. 

Inmiddels is de laatste informatie over het probleem van de "neusverkoudheid" in de onderstaande link te vinden.Inmiddels heeft de school met diverse ouders reeds gecommuniceerd over onduidelijke situaties met betrekking tot klachten van de kinderen.  We doen dan soms een beroep op uw eigen inzichten m.b.t. de gezondheid van uw kind en vragen u om dit bij een huisarts te verifieren. De leerkrachten zijn geen deskundigen en ook aan u wordt de vraag gesteld of de klachten horen bij een "normaal patroon" van bijvoorbeeld "hooikoorts"(zie protocol op de website) Een ouder die vervolgens spreekt met een eigen kind die aangeeft dat er iemand gehoest heeft in de klas, kan dan al leiden tot diverse telefoontjes en onrust. Ook voor de school is dit soms erg moeilijk in te schatten en we willen zoveel mogelijk dat "alle" kinderen de lessen kunnen volgen onder de, voor leerkrachten en leerlingen, meest veilige omstandigheden.

Hierbij de laatste informatie, die voor zich preekt,als het gaat om het het wijzigen van inzichten. Wij doen een beroep op u om dit ook zelf goed te volgen op de sites van RIVM, PO -raad, weeropschool.nl en andere sites die door  RIVM en PO raad ondersteund worden en waar naar verwezen wordt.

Omtrent "neusverkouden" is gisterenmiddag een nieuwe richtlijn verschenen

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen. (indien link niet werkt ,deze kopieren en in uw browser plaatsen)

Protocollen opnieuw aangepast

Op weeropschool.nl staan opnieuw nieuwe versies van de protocollen voor het heropenen van de scholen. Het RIVM heeft hun advies over jonge kinderen met neusverkoudheid weer aangepast. Voor kinderen op de basisschool is de leeftijdsgrens vervallen en geldt alleen nog het criterium ‘groep 1 of 2’. Dus alle leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool mogen met alleen neusverkoudheid zonder koorts naar school, ongeacht de leeftijd van de kinderen. Dit geldt nog steeds niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19.

De PO-Raad vindt het heel vervelend voor alle scholen en schoolbesturen dat de adviezen in drie dagen drie keer zijn veranderd. De PO-Raad heeft het ongenoegen daarover luid en duidelijk overgebracht aan de betrokkenen. Op woensdag 17 juni had het RIVM een aangepast advies gepubliceerd over jonge kinderen met neusverkoudheid met een leeftijdsgrens. De PO-Raad heeft dezelfde dag een nieuwe versie van de protocollen voor regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs gepubliceerd waarin dit advies verwerkt was. Op donderdagmiddag 18 juni heeft het RIVM de leeftijdgrens laten vervallen en zijn de protocollen dus opnieuw aangepast.

In de hoop u voldoende te hebben geinformeerd 

Groet team Bernardusschool


Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl