Bernardusweetjes 21 augustus 2020

Bernardusweetjes 21 augustus 2020

Vrijdag 21 augustus 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s), 


Klik hier voor de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Deze nieuwsbrief omvat informatie over:
- de schoolapp
- ouderportaal Parnassys
- telefoon onder lestijd
- koeling van de lunch
- rekenmethode
- muziekles
- luizencontrole
- informatieavond, inloop-uurtje, facultatieve gesprekken en groepsbezichtingen
- nieuwe gezichten
- schoolfotograaf
- emailadressen
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de nieuwsbrief, dan kunt u uiteraard contact opnemen. 
Met vriendelijke groet, 
Eefje Wilmsen-Huismans


Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl