Informatie

Informatie

Vrijdag 18 september 2020

Geachte ouders/ verzorgers. 

Helaas is de informatieavond door omstandigheden komen te vervallen en we kiezen er niet voor om, ook gezien de verslechterde omstandigheden rondom COVID-19, alsnog een informatieavond te organiseren. Overigens is de informatieavond op de meeste scholen niet (fysiek) doorgegaan.       

De leerkrachten willen u toch optimaal informeren over de gang van zaken in de groepen en de afspraken die we met u willen maken in het schooljaar 2020-2021. Ook informeren we u over een nieuwe methode rekenen en hoe u een Citoschema af kunt lezen. 

 We hebben ervoor gekozen om de ouders van groep 3 t/m 8 informatie te geven over: 

  • De power-point van de informatieavond in de vorm van een hand-out met een begeleidende brief van de leerkrachten. 
  • Onze nieuwe rekenmethode: “Getal en ruimte junior” en dan met name informatie over de  strategieën van deze methode voor elke groep. U vindt dit in het zogenaamde strategieën blad.  
  • De uitleg over hoe u een Citoschema af kunt lezen.  

De ouders van groep 1/2 krijgen informatie over:

-De PowerPoint van de informatieavond in de vorm van een hand-out. Er wordt een dag beschreven met de bijbehorende doelen. Daarnaast wordt ook uitgelegd waarom juist aan deze doelen aandacht wordt besteed en waarom er juist gekozen is voor de bijbehorende activiteiten. 

-In de PowerPoint vindt u meer informatie over de Cito.

Bovenstaande informatie wordt vrijdagmiddag aan uw kind op papier meegegeven. 

We nodigen u nadrukkelijk uit om de informatie te lezen en indien er zaken in vermeld staan die niet duidelijk voor u zijn deze te melden via een E- mail in de richting van onze leerkrachten. 

Ook merken we dat in deze huidige Corona-periode van de verkoudheden, testen en andere omstandigheden zorgen voor uitval van leerlingen. De beslisboom op onze website (zie onder downloads) www.bernardusschool-ulicoten.nl/ kan u mogelijk helpen om een besluit te nemen om uw kind thuis te houden. Mocht dit nog onvoldoende duidelijkheid geven, dan graag contact opnemen met huisarts of GGD. Onze leerkrachten zullen met u contact onderhouden om zaken snel weer op te pakken. U kunt ook zelf contact opnemen, indien uw kind wel in staat is om thuis te werken met de leerkracht om bijv. werk op te halen of andere afspraken te maken.  

We moeten het afkloppen dat onze leerkrachten tot op heden nog geen noemenswaardige uitval hebben gekend. Het is wel zo dat de invalpool van onze stichting wekelijks ingezet wordt en er haast geen mogelijkheid is voor vervanging. Voor de toekomst houden we hier wel rekening mee. Indien dit gebeurt zullen we uw kind(eren) op de 1e dag van ziekte op school houden en les geven door inzet van onze leraar-ondersteuner of door groepen te combineren zoals we al eerder hebben gedaan. Bij langere uitval van een leerkracht zou het zo kunnen zijn dat we tijdelijk overgaan tot onderwijs op afstand. Wij houden u hiervan tijdig op de hoogte en informeren u hoe we dit onderwijs op afstand vorm geven. Met de medezeggenschapsraad worden hier nadere afspraken over gemaakt.  

We hopen dat we met elkaar deze moeilijke periode op een veilige manier doorkomen met voldoende aandacht voor elkaars persoonlijke omstandigheden. Schroom niet om zaken met ons te delen.  

Groet Team Bernardusschool. 


Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl