Inrichting samenwerking

Inrichting samenwerking

Maandag 30 november 2020

Dag allemaal.
In de afgelopen periode hebben we u meegenomen in de ontwikkeling van de samenwerking tussen de Bernardusschool en de Mattheusschool. Wij zijn blij u te kunnen melden dat we de inrichting van de beide scholen op het gebied van aansturing en zorg voltooid hebben met dank aan inspanningen van de beide teams, medezeggenschapsraden, onderwijsbureau EDUX en het bestuur van onze stichting.
Dit houdt in dat met ingang van 1 december, Eefje Wilmsen (Bernardusschool) en Sandra De Jong (Mattheusschool) benoemd zullen worden als adjunct-directeur.
Voor de functie van intern begeleider (voorheen in het takenpakket van Eefje en Sandra) zijn we zeer verheugd u te kunnen melden dat we Michelle Gerretsen aangetrokken hebben. Zij start op beide scholen na de kerstvakantie. Zij zal zich in de komende nieuwsbrief nader aan u voorstellen.
John Meeuwissen blijft als directeur verantwoordelijk voor beide scholen. Wij zullen u op een later tijdstip nader informeren over de taken en verantwoordelijkheden van genoemden. 
 
Met vriendelijke groeten
Team Bernardusschool

Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl