herinnering betaling ouderbijdrage

herinnering betaling ouderbijdrage

Donderdag 10 december 2020

Bericht namens Ouderraad: herinnering betaling Ouderbijdrage
 
De Ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 bedraagt 17,50€ per kind, voor kinderen die instromen vanaf 1 januari vragen we de helft dus 8,75€. Eind augustus en in september hebben we op de Schoolpraat app aandacht besteed aan het belang van het betalen van deze bijdrage. De Ouderbijdrage is momenteel voor 53% van de kinderen betaald dus iets meer dan de helft.
 
Willen degene die nog niet hebben betaald, de bijdrage alsnog overmaken? Dit mag op rekening NL48RABO0152304711 (Katholieke Oudervereniging van de Bernardusschool) o.v.v. 'Ouderbijdrage 2020-2021 en de naam van uw kind'. Meer info is ook te vinden op de Schoolpraat app onder kopje Ouderraad > Brief ouderbijdrage. 

Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl