Inschrijven Ouder(kind)gesprekken en Rapporten/Portfolio`s

Inschrijven Ouder(kind)gesprekken en Rapporten/Portfolio`s

Donderdag 18 maart 2021

Beste Ouders/Verzorgers,

Op donderdag 25 maart gaan de rapporten en portfolio`s mee. Het portfolio heeft nog een andere vorm dan waar we naartoe willen, maar op deze manier krijgt u al een goed beeld van hoe uw kind zich in de afgelopen periode ontwikkeld heeft en waar hij/zij trots op is. In het portfolio van groep 3 t/m 8 is er voor u als ouder ook ruimte om in te vullen hoe u vindt dat het thuiswerken gegaan is. Wij als leerkracht, maar zeker ook uw kind, zouden het ontzettend op prijs stellen als u dit in wilt vullen.

Zoals u heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief, zullen de ouder(kind)gesprekken plaatsvinden op maandag 29 maart en donderdag 1 april 2021. Deze gesprekken zullen online, via Teams, plaatsvinden. 

U kunt uzelf inschrijven vanaf maandag 22 maart tot en met donderdag 25 maart 2021. Dit kunt u doen door naar de app te gaan en vervolgens naar de gesprekkenplanner. Mocht het niet lukken om uzelf in te schrijven, dan mag u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Zij zal u dan inplannen op de gewenste datum en tijd. Mocht u uzelf niet inschrijven, dan plant de leerkracht van uw kind u in en zult u vrijdag 26 maart op de hoogte worden gebracht van de inplande datum en tijd. 

In de groepen 1 t/m 4 worden er oudergesprekken gevoerd. Vanaf groep 5 is het de bedoeling dat ook het kind aansluit bij het gesprek. 

De leerkracht van uw kind zal u uitnodigen/bellen voor het gesprek. U hoeft dus zelf geen contact op te nemen. Dit om te voorkomen dat gesprekken door elkaar heen gaan lopen. Wel is het van belang dat u klaar zit op het ingeplande tijdstip.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
Team Bernardusschool


Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl