Schoolreis groep 4 t/m 8

Schoolreis groep 4 t/m 8

Woensdag 21 juli 2021

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Door de Corona pandemie zijn we helaas al 2 schooljaren niet meer op schoolreis geweest. Voor het komende schooljaar staat de schoolreis gepland op maandag 13 september.

De groepen 1,2 en 3 zullen deze maandag het speelpark KABONK in Breda bezoeken. Met de groepen 4 t/m 8 gaan we met de bus naar de wereld vol wonderen, de Efteling.

De Bernardusschool heeft in haar begroting een bedrag opgenomen om een deel van de schoolreis te bekostigen. Daarnaast vragen wij aan de ouders/verzorgers een eigen bijdrage voor het schoolreisje van €30,- per kind.

Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 13 augustus 2021 uw eigen bijdrage van 30,- per kind over te maken naar onze schoolrekening.

  • IBAN: NL 11 RABO 0152303243
  • n.v.: J.W.A.M. Meeuwissen Bernardus school
  • onder vermelding van: ‘eigen bijdrage schoolreis’, de voor- en achternaam van uw kind en de huidige groep waar uw kind in zit (bijv. eigen bijdrage schoolreis, Cristel Roovers, groep 3).

Mocht u door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om deze bijdrage te betalen dan verzoeken wij u om dit aan te geven bij juf Cristel; cristelroovers@hetgroenelint.nl.

Voorafgaand aan de schoolreis ontvangt u nog een berichtje van ons met daarin de nodige informatie.

Met vriendelijke groet,

Team Bernardus


Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl