Betaling ouderbijdrage en jaarverslag ouderraad

Betaling ouderbijdrage en jaarverslag ouderraad

Woensdag 6 oktober 2021

Bericht van de ouderraad

Jaarverslag activiteiten Ouderraad
Tijdens de informatiebijeenkomst 28 september jl. heeft de Ouderraad haar jaarverslag gepresenteerd. Door onvoorziene omstandigheden moest er even wat worden geïmproviseerd, maar Moniek heeft als plaatsvervangende spreker de honneurs uitstekend waargenomen. De presentatie die bedoeld was voor de avond, is te vinden als bijlage. Hier tref je ook een link naar een afgeschermd YouTube filmpje met wat sfeerimpressies van activiteiten die we hebben georganiseerd en ondersteund in schooljaar 2020-2021. Het jaarverslag van de Ouderraad van schooljaar 2020-2021 is tevens te vinden in de bijlage - hierin is ook het financieel overzicht opgenomen.
Klik hier voor de presentatie.
Klik hier voor het verslag. 
 
 
Betaling ouderbijdrage
Voor schooljaar 2021-2022 willen we voor de bekostiging van de activiteiten alle ouders graag weer attenderen op het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt net als afgelopen jaren 17,50 Euro per kind. Voor kinderen die instromen vanaf 1 januari vragen we de helft van de ouderbijdrage. De bijdrage mag worden overgemaakt op NL48RABO0152304711 o.v.v. "ouderbijdrage 2021-2022" en de naam van uw kind(eren). 
Er kunnen omstandigheden zijn waarom u deze ouderbijdrage niet kunt of wenst te betalen. Indien dit een probleem is, kunt u contact opnemen met de directie van de school zodat zij voor een oplossing kunnen zorgen. 

Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl