Informatie over (preventief) zelftesten

Informatie over (preventief) zelftesten

Zondag 5 december 2021

Deze week(6-10dec) zullen de zelftesten verstrekt worden voor twee weken (4 stuks) aan de leerlingen van de groepen 6,7,8.

Preventief testen  

Zie voor de flyer (zelftesten doe je zo) en nadere informatie ook onze website || Bernardusschool (bernardusschool-ulicoten.nl) (onder downloads)

Preventief testen is effectief als het minimaal twee keer per week gebeurt, verdeeld over de week. Door regelmatig te testen, kan een onverhoopte besmetting vroegtijdig worden opgespoord en kan verspreiding van het virus worden voorkomen. Het preventief testen door personeelsleden en leerlingen gebeurt in principe altijd thuis.

Op www.zelftesteninhetonderwijs.nl  vindt u het stappenplan ‘Zelftesten doe je zo’ dat u aan leerlingen en hun ouders kunt uitreiken. Voor het preventief thuis testen van leerlingen hoeven ouders geen schriftelijke toestemming te geven, dit gebeurt immers thuis onder de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

Een positieve testuitslag: wat nu?                                                                   Wat doet de positief geteste persoon? Het is belangrijk dat iemand met een positieve zelftest thuis direct in isolatie gaat en diens huisgenoten in quarantaine gaan.

• Bij een positieve zelftest die preventief is uitgevoerd (thuis, of eventueel op school) wordt een confirmatietest op een GGD-testlocatie geadviseerd. Hiermee wordt de besmetting geverifieerd. Een afspraak voor een confirmatietest kan via 0800-1202 of coronatest.nl worden gemaakt. Dit gaat op dezelfde manier als wanneer een zelftest buiten het onderwijs wordt afgenomen. 

• Wanneer iemand (tegen het advies in) geen confirmatietest wenst te doen, is het dringende verzoek in elk geval via 0800-1202 de positieve uitslag op de zelftest aan de GGD door te geven.

• Een leerling of personeelslid meldt zich ziek (of voor online onderwijs) bij de school, maar hij of zij hoeft hierbij niet te zeggen dat het om corona gaat, al is dat uiteraard wel zeer wenselijk.

Een negatieve testuitslag betekent dat deze persoon waarschijnlijk geen corona heeft. Deze persoon kan gewoon naar school komen. Blijf wel alert op klachten.

In de hoop u voldoende te hebben geinformeerd.

Groet team Bernardusschool.


Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl