Inschrijven Ouder(kind)gesprekken

Donderdag 10 maart 2022

Beste Ouders/Verzorgers,

 

Donderdag 17 maart zal uw kind het portfolio, met daarin het rapport, mee naar huis krijgen. In de week van 21 maart zullen de bijbehorende ouder(kind)gesprekken plaatsvinden. Vanaf groep 3 is het de bedoeling dat uw kind mee naar het gesprek komt. De ouders van groep 8 hoeven zich natuurlijk niet meer in te schrijven. 

Vanaf morgen, vrijdag 11 maart, kunt u zich inschrijven voor het ouder(kind)gesprek. Dit kunt u doen t/m uiterlijk donderdag 17 maart. U kunt uzelf inschrijven via de gesprekkenplanner. Mocht u zich op 17 maart niet hebben ingeschreven, zal u door de leerkracht van uw kind(eren) ingepland worden.

De gesprekken zullen weer op school plaatsvinden.

 

Met vriendelijke groet,
Team Bernardusschool


Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl