Covid en onderwijs

Covid en onderwijs

Dinsdag 15 maart 2022

Dag allemaal,

 
Er worden nog steeds leerlingen positief getest helaas. 
Om duidelijkheid te scheppen wat u kunt verwachten als het gaat om (online) onderwijs op afstand graag uw aandacht voor het volgende:
Ons bestuur heeft (ondanks de lastige keuze hierin) het standpunt ingenomen dat we mogen stoppen met onderwijs op afstand. 
In bepaalde dringende gevallen kunnen we hiervan afwijken. 
Het is oké om gewoon ziek te zijn en als je ziek bent volg je geen onderwijs. Je mag, indien je positief getest bent op dit moment, vijf dagen niet naar school komen. Wij vinden dit te overzien en de leerkracht zal kijken wanneer en hoe er in de periode na terugkeer op school extra aandacht aan de opgelopen achterstand geschonken wordt en hierover met u communiceren. Wanneer een leerling binnen een bepaalde periode vaker afwezig is, willen we zorgen voor maatwerk om te kijken wat er nodig is zodat deze leerling aansluiting blijft houden met de leerlingen uit de groep. 

In de hoop jullie voldoende te hebben geinformeerd.

Groet Team Bernardusschool.


Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl