Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Dinsdag 14 juni 2022

Herinnering betaling ouderbijdrage
Begin van het schooljaar is aangegeven dat de vrijwillige ouderbijdrage voor 2021-2022 17,50 Euro bedraagt per kind. Voor kinderen die instromen vanaf 1 januari vragen we de helft van de ouderbijdrage dus 8,75 Euro - mogelijk heeft dit bericht nog niet alle ouders bereikt. Voor degenen voor wie nog niet is betaald, zal nog een schriftelijke herinnering volgen via school. Er kunnen omstandigheden zijn waarom u deze ouderbijdrage niet kunt of wenst te betalen. Indien dit een probleem is, kunt u contact opnemen met de directie van de school zodat zij voor een oplossing kunnen zorgen. 
 
Groeten van de ouderraad 

Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl