Sectorplan covid

Sectorplan covid

Dinsdag 4 oktober 2022

Beste ouder(s), verzorger(s) 

Vanzelfsprekend moet ook het onderwijs zich voorbereiden op een opleving van het coronavirus. Het ministerie van OCW heeft samen met de onderwijssector in kaart gebracht wat het beste werkt en uitvoerbaar is voor scholen ter preventie in het primair en voortgezet onderwijs, en wat gepast is in ieder scenario om de schade van mogelijke maatregelen te beperken. Hiermee wordt duidelijkheid gecreëerd over het regelgevend kader dat geldt vanaf schooljaar 2022-2023. Deze gezamenlijke aanpak helpt om meer voorspelbaarheid, maatwerk en rust in de besluitvorming te realiseren.

Klik HIER voor informatie over de situatie op onze school en de maatregelen waar u rekening mee kunt houden. 

In de hoop u voldoende te hebben geinformeerd.

Team Bernardusschool 


Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl