Schoolreis September 2023!

Schoolreis September 2023!

Woensdag 10 mei 2023

Beste ouders van groep 1 tot en met 7,

De voorbereidingen voor het schoolreisje van aankomend schooljaar zijn alweer in volle gang. We willen u laten weten dat we aankomend schooljaar met de gehele school naar Attractiepark Toverland zullen gaan op donderdag 14 september 2023. Voor deze schoolreis vragen wij aan de ouders/verzorgers een eigen bijdrage voor het schoolreisje van €27,50 per kind. Deze dag zullen we om 8.30 uur vertrekken op school en rond 17.30 uur weer terug zijn.

Eigen bijdrage

Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 15 juni 2023 uw eigen bijdrage van €27,50 per kind over te maken naar onze schoolrekening.  

  • IBAN: NL 11 RABO 0152303243  
  • T.n.v.: St Kath Onderw Het Groene Lint 
  • onder vermelding van: ‘eigen bijdrage schoolreis’, de voor- en achternaam van uw kind en de huidige groep waar uw kind in zit (bijv. eigen bijdrage schoolreis, naam kind, groep 1-2).  

Mocht u door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om deze bijdrage te betalen dan verzoeken wij u om dit aan te geven bij juf Cristel. Heeft u een abonnement van het attractiepark dan mag u dit ook kenbaar maken bij juf Cristel. Email; cristelroovers@hetgroenelint.nl .   

Begeleiding schoolreis

Voor het schoolreisje zijn wij op zoek naar hulpouders die samen met ons en de kinderen een fantastische dag willen beleven in attractiepark Toverland. U begeleidt deze dag een groepje kinderen in het park. Mochten er te veel begeleiders zich aanmelden dan zullen we loten. U kunt zich aanmelden, voor donderdag 15 juni 2023, door een mailtje te sturen naar cristelroovers@hetgroenelint.nl

Verder informatie betreft de schoolreis ontvangt u in het nieuwe schooljaar. Mocht u nu al een vraag hebben, dan mag u die richten aan juf Cristel.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Schoolreis

 


Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl