Controle hoofdluis

Controle hoofdluis

Donderdag 29 juni 2023

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Er is bij meerdere kinderen in verschillende groepen is hoofdluis geconstateerd. Wij willen u vragen uw kind te controleren op hoofdluis en indien nodig te behandelen. 

Hieronder ziet u een link naar de site van de GGD. Op deze site is onder andere een instructiefilmpje te vinden. 

Hoofdluis - GGD West-Brabant (ggdwb.nl)

Mocht u hoofdluis ontdekken bij uw kind, gelieve dit dan door te geven aan de leerkracht. 

Bij voorbaat dank. 
Met vriendelijke groet namens het team, 
Eefje Wilmsen


Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl