informatie

Donderdag 18 april 2019

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

 

Gisteren heeft zich op het schoolplein een incident voorgedaan waarvan enkelen van u getuige zijn geweest. Inmiddels heeft de school daar actie op ondernomen door een onderzoek naar de toedracht in te stellen en de nodige maatregelen te nemen.  De school heeft inmiddels contact gehad met alle betrokkenen. In het belang van alle kinderen vinden wij het noodzakelijk dat de school de regie houdt, en wij rekenen op uw vertrouwen in deze. 

 

Met vriendelijke groet John Meeuwissen, Eefje Wilmsen 

Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl