Team en organisatie

De dagelijkse leiding van de Bernardusschool ligt bij de directeur en de locatiecoördinator, samen vormen zij het managementteam. De MR van de Bernardusschool vervult hierin ook een rol, zij geven advies- en toestemming op vaste beleidsstukken en zijn een sparringpartner voor de directeur indien gewenst.

Het managementteam overlegt wekelijks met elkaar. De directeur is eindverantwoordelijk voor hetgeen er op school gebeurt, de locatiecoördinator neemt deze taken bij afwezigheid van de directeur over.

Daarnaast coördineert de IB-er de zorg voor individuele kinderen en het zorgbeleid op onze school.

Op de Bernardusschool zijn 4 groepen van zo`n 15 kinderen gesitueerd:

Groep 1-2

Groep 3-4

Groep 5-6

Groep 7-8

De gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten.

Namen en emailadressen

Directeur
John Meeuwissen                       
johnmeeuwissen@hetgroenelint.nl

Locatiecoördinator / IB
Eefje Wilmsen                             
eefjewilmsen@hetgroenelint.nl

Groep 1-2
juf Elma van Heeswijk                 
elmavanheeswijk@hetgroenelint.nl
Suzan Jacobs      
suzanjacobs@hetgroenelint.nl

Groep 3-4
juf Suzan Jacobs                         
suzanjacobs@hetgroenelint.nl
juf Cristel Roovers
Cristelroovers@hetgroenelint.nl

Groep 5-6
Lisette van de Giessen                        
lisettevandegiessen@hetgroenelint.nl
Anouk Huijben                           
anoukhuijben@hetgroenelint.nl

Groep 7-8
Fabienne van der Linden
fabiennevanderlinden@hetgroenelint.nl

Leerkrachtondersteuner                     
Nancy van Dolen
nancyvandolen@hetgroenelint.nl


Vakdocent gym 
Ralf Huijbregts                       
ralf-sportabg@outlook.com

Conciërge
Johan Broeders

Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl