Aanmeldprocedure

Wilt u een kijkje komen nemen in onze school? Neem dan contact op. Dan maken we een afspraak voor een rondleiding.  Dan kunnen we u vertellen over de Bernardusschool én u kunt de sfeer proeven. 
De rondleiding kan plaastsvinden onder schooltijd, dan ziet u onze kinderen en leerkrachten ook aan het werk. Komt buiten schooltijd u beter uit? Dat kan natuurlijk ook.

info@bs-bernardus.nl     tel: 0135199345

----------------------------------------------------------------------------------------

In ons land mogen  kinderen vanaf 4 jaar naar school. In samenwerking met de gemeente Baarle-Nassau wordt u tweemaal per jaar, in maart/april en oktober, in de gelegenheid gesteld uw kind op school aan te melden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de gemeente Baarle-Nassau.  U wordt bij ons ontvangen door de directeur, krijgt een rondleiding door de school en uw kind kan al even sfeer proeven in de kleutergroep. Natuurlijk bent u buiten deze data altijd welkom. Bel of mail gerust om een afspraak te maken. 


Heeft uw kind de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden bereikt, dan heeft u de mogelijkheid om uw kind maximaal 4 dagdelen (ochtenden of middagen) mee te laten lopen met de groep om te wennen aan juf, kinderen, kortom…. de school! Dit is echter geen verplichting, maar een gelegenheid die u wordt aangeboden. Indien uw kind naar peuterspeelzaal Kloktuin gaat hebben wij een speciaal programma, binnen de samenwerking van kindcentrum Bremerpoort. Hierbij gaat uw kind vanaf een leeftijd van 3,5 één keer per maand gaat “wennen” in groep 1-2. Rond 9:30 wordt uw kind door de leidster van de peuterspeelzaal naar groep 1 gebracht, eventueel samen met andere peuters. Op dat moment zijn de kinderen in groep 1-2 aan het spelen/ werken. De leerkracht ontvangt uw kind in de groep en laat uw kind meespelen. Na een half uurtje gaat uw kind, met een leidster van de Kloktuin, weer terug naar de peuterspeelzaal. Gedurende het wennen, blijven de leidsters van de Kloktuin verantwoordelijk.  

Aanmelding

Na aanmelding van uw kind bekijken wij de ontvangen gegevens en nemen we, natuurlijk met uw toestemming, contact op met de voorschoolse voorziening of de vorige basisschool indien hier sprake van is. 
Aan de hand van deze gegevens bepalen we of wij uw kind voldoende zorg kunnen bieden. Is dit het geval is uw kind van harte welkom op de Bernardusschool. Hebben wij hierover twijfels of kunnen wij niet de juiste zorg bieden maken wij dit binnen 6 weken kenbaar aan u. Wij zullen dan met u in gesprek gaan, om te kijken wat een juiste plaats is voor uw kind. 

Zat uw kind eerder op een andere school, dan schrijven uw kind in, nadat deze is uitgeschreven bij de vorige school. 

 

Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl