O-MR

Beste ouders

Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om jullie te informeren over het ‘reilen en zeilen’ van de medezeggenschapsraad (MR). We zijn ons ervan bewust dat de meeste taken en activiteiten van de MR zich afspelen achter de schermen. Toch vertegenwoordigen wij als MR leden de stem van de ouders en is het dus belangrijk voor jullie om te weten waarvoor we deze stem kunnen inzetten.

De MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. De directie is tijdens deze vergadering aanwezig om beleidsstukken te bespreken. Hiervoor wordt jaarlijks een activiteitenplan opgesteld. We komen ongeveer 7 keer per schooljaar samen en overlopen dan een gevarieerde agenda. De vergaderingen vinden altijd plaats op school en zijn ook voor iedereen openbaar om bij te wonen. Aarzel dus niet om een keertje langs te komen!

Het afgelopen jaren is er door de MR uiteraard veel gesproken over de invloed op het onderwijs die corona met zich meebracht. Nu we in rustiger vaarwater zijn beland, is er ruimte om te evalueren wat deze veranderingen tot gevolg hebben gehad. Daarnaast krijgen we tijdens de vergaderingen zicht op de financiële situatie van de school en de mogelijkheden die dit biedt. Maar we denken ook samen na over het soort onderwijs dat we willen voor onze kinderen, de werkdruk van de leerkrachten, de beperkingen en voordelen die een kleine dorpsschool met zich meebrengen, etc.

Naast de grotere thema’s komen er ook praktische zaken aan bod bij de MR vergaderingen. We bespreken bijvoorbeeld de inrichting van het schoolplein, de verkeersveiligheid rondom de school, uitstapjes met de leerlingen, het schoolkamp en de musical voor de oudere kinderen…

We vinden het heel erg fijn om bij al deze zaken betrokken te zijn, maar beseffen ook dat het lastig is om met twee personen te spreken namens een grote groep ouders. Jullie zijn dus altijd welkom bij ons met al jullie vragen, opmerkingen, zorgen of twijfels. Dit kan op het schoolplein, in een berichtje, in de rij bij de bakker of natuurlijk bij een van de MR vergaderingen!

In de school app kunt u meer informatie vinden.

 

Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl