O-MR

Beste ouders  Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om jullie te informeren over het ‘reilen en zeilen’ van de medezeggenschapsraad (MR).  We zijn ons ervan bewust dat de meeste taken en activiteiten van de MR zich afs...

Lees verder

Notulen MR-vergadering 4 juni 2019

Notulen MR-vergadering 4 juni 2019 Notulen MR-vergadering 2 april 2019 Notulen MR-vergadering 29 januari 2019 Notulen MR-vergadering 3 december 2018 Notulen MR-vergadering 25 september 2018...

Lees verder


Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl